Nízkoenergetické domy, dřevěné domy, DIFUZNĚ OTEVŘENÝ SYSTÉM

ČSN EN ISO 9001:2000

LEPENÝ LAŤOVKOVÝ STŘED

Lepený laťovkový střed je zařazen do výrobního programu firmy LINEA HOME spol. s r.o. již více než deset let. Za tuto dobu byla výroba tohoto výrobku pracovníky firmy natolik osvojena, že dnes jsme schopni našim zákazníkům trvale nabídnout lepené desky, které svojí kvalitou plní všechny požadavky nutné pro další zpracování. Po rozšíření výroby v r.2003 jsme schopni vyrobené desky i oboustranně brousit na moderní dvouválcové širokopásmové brusce papírem o zrnitosti dle požadavku zákazníka. Desky jsou vhodné pro výrobu nábytkářských třívrstvých desek, tzv. BIODESEK, podlahových dílců určených pro plovoucí podlahy, desek určených k bednění betonových konstrukcí ve stavebnictví nebo k výrobě klasických laťovkových desek s vrchní poddyžkovou vrstvou používaných jako konstrukční nábytkářský dílec pod dýhování okrasnou dýhou. Velké množství třívrstvých desek je určeno pro výrobu dřevostaveb, kde plní hlavně funkci plášťovacího materiálu. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že náš výrobek lze použít k výrobě téměř všech vícevrstvých dřevěných desek, přičemž většina naší výroby je určena na nábytkářské desky a desky požívané při výrobě dřevostaveb. Vzhledem k výhodné poloze naší firmy, jsou hlavními odběrateli zákazníci v Německu, Rakousku, Itálii a samozřejmě také v tuzemsku. V současné době vyrábíme cca 300 m3 lepených středů měsíčně.Paleta Paleta

Specifikace

Dřevina: Smrk/jedle , popř.borovice a modřín,
ostatní dřeviny dle dohody
Tloušťka: 7,0 - 28,0 mm, dle dohody,
nejčastěji 7; 8,5 a 12 mm
Rozměry: šířka 500 - 2 000 mm
délka max.5 350 mm
Tolerance: tloušťky na laťce +/- 0,3 mm
šířky na desce - 0/+ šířka jedné laťky
délky na desce +/- 3 mm
Šířka latí: 25 - 52 mm
Vlhkost: 8 +/- 2 %
Lepidlo: disperzní lepidlo třídy D2 nebo D3 sezaručenou zdravotní nezávadností
Mezera v lepené spáře: max.1,0 mm
Kval.požadavky: dle specifikace zákazníka preferujeme možnost vyrábět laťovkové středy s povolenou tvrdou hnilobou, zamodráním a s otvory po vypadavých sukách o průměru do 20 mm nebo dvě různé kvality středů v jedné tloušťce současně
Výška balíku: dle přání zákazníka,zpravidla do 900 mm
Balení: do papíru s PE vrstvou v kombinaci s fólií nebo bez balení, páskováno ocelovou páskou s využitím ochranných růžků
Množství: expediční množství zpravidla 1 kamion,tj.43 - 50 m3 dle rozměrů
Termín dodávek: cca 3 týdny od přijaté objednávky,obvykle uzavíráme smlouvy s dobou trvání přibližně čtvrt roku s přesnými termíny expedice a platnými cenami na smluvní období , jsme schopni zajistit dopravu do jakéhokoliv místa určení
Ceny: jsou stanoveny po detailním specifikování požadavku