Nízkoenergetické domy, dřevěné domy, DIFUZNĚ OTEVŘENÝ SYSTÉM

ČSN EN ISO 9001:2000
Ing. Zdeněk Javorský

Šumava...

Výrobky vznikající naší prací jsou zhotovovány v kraji, který je již po dlouhá staletí neodmyslitelně spjat se zpracováním dřeva. Která jiná oblast by se mohla chlubit tím, že se sžila se stromy a dřevem právě tak, jako Šumava. Pokud věříte zkušenostem a tradicím, zveme Vás ke spolupráci ……

item item item item

Nabídneme Vám

nejkvalitnější zpracování prověřené léty tvrdé práce i návazností na stará řemesla a tradiční umění lidí, kteří odnepaměti žili a pracovali v podhorské oblasti Šumavy..

Výrobní závod se nachází bezprostředně vedle toku zlatonosné Otavy. Tato oblast navazuje na neprostupné lesy, které produkují hlavní surovinu pro naši výrobu. Potvrzení o spojení našeho okolí se dřevem dokazují zprávy o plavení na horní Otavě ze 16. století. Jedná se o smlouvu z roku 1584, podle které byla část panství hradu Kašperk prodána císařem Rudolfem II. městu Kašperské Hory. Novou Dlouhou Ves lze považovat za ryze plaveckou a dřevařskou osadu, která byla založena počátkem 19. století, což dokazuje její charakteristický půdorys řadového typu.

Podobně, jako Dlouhá Ves má dlouhou tradici, i naše firma se může pochlubit svou dlouholetou činností v oboru zpracování dřeva. Počátky výroby v našich prostorách se datují již do roku 1929. Od té doby v našem podniku proběhl značný počet více či méně významných změn, které se týkaly nejen majitelů, ale i výrobních artefaktů. Jedna z nejdůležitějších věcí však zůstává nezměněna, a to je dřevo… Dřevo, které se stalo nenahraditelným materiálem pro mnohá odvětví, se zas a znovu vrací do našich domovů v různých podobách. Se zalíbením si prohlédneme nejen prastarý nábytek umně stvořený geniálním umělcem, ale i nejmodernější design městského bytu.